Akce

V Praze ve Studiu Bodyform, dne 19. 1. 2018 od 8:00 hod do 20:00hod budeme provádět

SNÍMKOVÁNÍ TERMOKAMEROU

zaměřené na prevenci a včasné zjišťování rakoviny prsu u žen

Na rozdíl od mamografu je tato metoda naprosto bezbolestná, bezdotyková, bezpečná, rychlá a neinvazivní.  U nás se jedná o zcela novou metodu zjišťování změn na prsní tkáni, které mohou být tímto způsobem odhaleny  až o 8 let dříve než na dosud používaných lékařských přístrojích. Termokamera je schopna odhalit nádor o velikosti 250 buněk, mamograf rozpozná rakovinu teprve po osmi letech bujení a o velikosti nádoru 1 centimetr.

Zde můžete vidět, jak roste průměrná rakovina prsu:

(rakovinové buňky se každých 90 dní zdvojnásobí)

90 dní: 2 buňky

1 rok: 16 buněk

2 roky: 256 buněk - termokamera je schopna zachytit nález již v této fázi

3 roky: 4096 buněk

4 roky: 65536 buněk

5 let: 1.048.576 buněk

6 let: 16.777.216 buněk

7 let: 268.435.456 buně

8 let: 4.294.967.296 (4.3 biliónů) buněk - mamograf zachytí nádor teprve po osmi letech a o velikosti přibližně jednoho centimetru

Obsluhovat kameru a interpretovat snímky bude paní Anička Poláčková z naturopatické poradny ve Frýdku Místku. Každá účastnice obdrží tři barevné snímky (viz. níže), na základě kterých dostane informace o stavu prsní tkáně a v případě potřeby vám navrhneme řešení aktuální situace.

Jak bude probíhat příprava na snímkování?

Před snímkováním budete uvedeni za plentu, abyste se mohli v soukromí odstrojit. Kamera snímá povrch těla, proto je potřeba snímkované části těla zcela odkrýt. Před snímkováním prsou je nutné minimálně 10 minut nechat hrudník odkrytý s rukami zvednutými od těla, aby se správně ve všech místech srovnaly teploty Vašeho těla s okolním prostředím. Časová náročnost přípravy a snímání je přibližně 15 minut. Celkem  vyšetření s popisem a vysvětlením snímků, 30 minut.

Pro správné výsledky snímkování dodržte následující:

Snímkování termokamerou nenahrazuje lékařské vyšetření, ale je jeho výborným doplňkem.

 

Snímkování termokamerou nám poskytuje dostatek času pro případné řešení přírodní cestou. Toto snímkování neděláme příliš často, pro jeho finanční náročnost, tak neváhejte a využijte příležitost. Předpokládaná cena je  600,- Kč.

Závazné přihlášky můžete psát na  studiobodyform@seznam.cz nebo volejte na 605 211 196, 731 562 631, 605 211 252,  uveďte,  v kolik hodin budete moci, budu se snažit Vám vyjít maximálně vstříc. Je potřeba zaplatit zálohu ve výši 300,- kč na účet 106813093/0800 , na základě které Vám bude rezervováno místo a čas (domluvit tel. nebo emailem). Doplatek uhradíte na místě. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno. Snímkování je určeno všem ženám, mladým i starším, můžete vzít své kamarádky a známé, kterým záleží na svém zdraví.

Snímkujeme pomocí termokamery  pro medicinální účely - FLIR T420

V příloze máte povídání o medicinální Termografii, která je v západních zemích zcela běžná již desítky let.

Pěkný den, přeje Jana Jansová

Termografie je bezpečnou alternativou k mammografii

Dr. David Jockers

Termografie je velmi vyspělým nástrojem, který dokáže specificky vyhodnocovat zánět v lidském těle. Tento test se ukazuje být mimořádně vhodným i pro vyhodnocování aktivních oblastí, kde se tvoří rakovinné buňky. Ukazuje se být mnohem efektivnějším a podstatně méně invazivním, než mammografie.
Výzkum nám již ukázal, že významným mechanismem, který doprovází všechny degenerativní choroby, bývá zánět. Většina testů v medicíně zkoumá ty projevy nemocí, které jsou již rozvinuté. Sledují se tak spíše účinky, než aby se šlo „proti proudu“ za skrytou příčinou. Stále více pokročilých poskytovatelů léčebné péče, ale používá nástroje a technologie, které pátrají po příčinách tělesných abnormalit.

Termograf je skenovací zařízení, které vyhodnocuje teplotu na povrchu těla a výsledky poskytuje formou digitalizovaného obrazu.
Tento přístroj vytváří digitální mapu pacientova těla a velmi přesně zobrazuje teplotní odchylky. Takováto místa mohou detekovat některé abnormální projevy, které doprovází třeba růst rakovinných buněk nebo aktivní infekci.
S pomocí mammografie se zjišťují anatomické změny v prsu jako jsou zatvrdliny nebo bulky. Termografie je schopná zase analyzovat cévní změny v prsu. Zvýšený přívod krve na určitá místa v těle zvyšuje i teplotu takových oblastí. Bývají to především oblasti se zánětem, s tvorbou rakovinných buněk nebo s infekcí, které vykazují zvýšené zásobení krví.
Teplotní mapa má velký význam pro detekování nepatrných fyziologických změn, které doprovází patologické procesy.
Lidské tělo by mělo přirozeně vykazovat termální symetrii. Oblasti s asymetrií mohou indikovat problémy a je potřeba analyzovat jejich skrytou patologii. Rakovinné buňky se dělí velmi rychle a vyžadují zvýšený přívod krve a živin. Metabolické procesy těla neumí rozlišovat mezi rakovinnými a zdravými buňkami. To pak mívá za následek zvýšené množství krevních buněk kolem aktivních rakovinných buněk.
Termografie ale dokáže odhalovat takovéto abnormální zásobení krví - ještě předtím, než se nádor stane dostatečně velkým, aby mohl být zjištěn jako bulka při vyšetření prsu. Termografie umí rozlišovat rakovinnou formaci o velikosti kolem 256 buněk, což představuje zhruba rozměr špendlíkové hlavičky.
Mammograf naproti tomu dokáže detekovat rakovinu až tehdy, když existuje shluk čítající asi 4 miliardy buněk.

Odhaduje se, že termografie dokáže detekovat rakovinnou formaci až o 6 let dříve, než se to podaří s pomocí mammografie.
Ženská prsa běžně nevyzařují mnoho tepla. Pokud jsou zdravá, natermografickém snímku vykazují purpurové odstíny. Tyto jsou indikací nízkých teplotních hladin. Pokud se ale objeví červené, oranžové nebo žluté skvrny, mohou indikovat přítomnost rakoviny a měly by být podrobněji analyzovány.

Metoda termografie je podrobně studována už více než 30 let. V databázi těchto snímků je více než 250 000 žen, které byly zařazeny mezi účastníky odborných studií. Tyto rozsáhlé a dlouhodobé studie prokázaly průměrnou citlivost a specifičnost na 90%. Výsledky dokládají, že přetrvávající abnormální termogram indikuje 22-násobně vyšší riziko vzniku rakoviny prsu.
Na rozdíl od mammografie nevzniká při termografii žádné škodlivé ionizující záření. Mammografy jsou jedny z nejnebezpečnějších medicínských nástrojů, neboť vyzařují velmi vysoké dávky radiace. Naproti tomu termografy využívají technologii infračerveného záření, které je naprosto bezpečné. Při tomto vyšetření také nedochází ke stlačování prsu, jako u mammografů. Toto stlačování může vyvolávat další bujení rakovinných buněk a jejich šíření prostřednictvím krevního oběhu. Na prvním vyšetření termografie se vyhodnocuje tzv. základní obraz (baseline reading). Mnoho odborníků označuje tento snímek za „termální signaturu.“ Další vyšetření bývá obvykle doporučováno po 3 měsících a vyhodnocují se při něm změny, které nastaly. Poté, co jsou analyzovány tyto 2 výchozí snímky, bývá pacientovi doporučováno absolvovat toto vyšetření každý rok, aby bylo možné zjistit jakékoliv jemné změny na krevních vlásečnicích nebo v dynamice krevních proudů. Termografy jsou tedy velmi spolehlivé a přesné nástroje, které poskytují přesná a objektivní data o rozložení teplot. Tyto informace lze využívat k úspěšné diagnostice, léčbě a ke stanovení prognóz. Vyšetření bývá rychlé (do 15 minut), neinvazivní a naprosto bezbolestné.