Lipolýza

Je to velmi bezpečná metoda. Injekční lipolýza se provádí již více než desetiletí. Zatím se neobjevil ani jeden vedlejší efekt vážného poškození života. Ve všech větších studiích na injekční lipolýzu byla prokázána bezpečnost této metody.

Oba lékaři metody Dr. Rittes a Dr. Karl-Georg Heinrich vykonali studie pro vyhodnocení účinku injekční lipolýzy. V těchto studiích byly ošetřovány různé části těla. Všechny tyto studie dokázaly vysokou míru účinnosti (až 95%) a vysokou toleranci.

Kdy by měla být vykonána liposukce místo injekční lipolýzy:
To závisí na velikosti a umístění tukového tkaniva a na preferencích každého pacienta, injekční lipolýza je metodou, která se používá pro odstranění menších tukových polštářků a umožňuje přesnější formování těla, což úžasně rozšířilo indikaci injekční lipolýzy.

Maximálního výsledku se dosáhne po 2–4 týdnech. Po této době je evidentní, jak pacient na ošetření reaguje. Poté se může rozhodnout, jestli jsou nutná další sezení.
Kolik sezení je potřebných pro získaní požadovaných výsledků?
Podle běžné reakce na ošetření je potřeba 4–6 sezení, pokud je použita standardní metoda. V případě použití intenzivního přístupu vyvinutým Dr. Heinrichem budou stačit 2–3 ošetření.

U všech pacientů se objeví ohnivá reakce se svěděním a zarudnutím, ale u 5 % z nich se neprokáže žádná redukce tuku. U přibližně 15 % pacientů se projeví slabé zmenšení, většinou nejsou s výsledkem spokojeni. 80 % pacientů je spokojeno, pokud ovšem bylo jejich očekávání reálné. V případě, kdy není pacient s výsledkem spokojen (častěji u mužů), je vhodná metoda chirurgické liposukce.

Injekční lipolýza není vhodná a nemůže být prováděna na mladistvých a dětech, těhotných ženách, kojících matkách a na pacientech s neobvyklými onemocněními.

Protože se v podkoží nachází málo nervových vláken, injekce bolestivá není. Pacienti cítí pouze jemný počátečný vpich a po dobu 2 hodin slabý pocit svědění a pálení. Jenom 4 % všech pacientů potřebují léky proti bolesti pro první noc po ošetření.