Zdravotní masáž

Z d r a v o t n í m a s á ž e
Masáž je soustředěna na problematické oblasti jako jsou záda šíje a bedra. Masáž odstraňuje ochablost, ztuhlost, zkrácení a bolestivost svalstva a napomáhá lepšímu prokrvení a návratu žilní krve a mízy z periferií do oběhového centra. Dochází k masivnímu uvolnění šíjového svalstva, které často způsobuje bolesti hlavy . Cílem masáže je také příznivé ovlivnění místních i celkových stavů, obtíží a změn, které vyvolala nemoc , námaha nebo také jednoduše jako předcházení vzniku dalších chorob. Masáž celkově tlumí bolest a účastní se při podpoře fyziologických pochodů, posílení zdraví a odolnosti člověka . U tohoto druhu masáže se provádějí vydatnější a tvrdší hmaty, které odstraňují nahromaděné únavové látky např. kyselinu mléčnou ve svalech.

Učinky masáží :Zmírnění a nebo úplné odstranění bolesti (zad, šíje, beder a končetin a kůže) po dlouhodobé činnosti (např. za počítačem nebo ve stoje).
V případě použití silnějšího tlaku pro účel prokrvení a uvolnění ztuhlého svalstva, dojde k uvolnění pórů pokožky dochází k odplavování odpadových produktů (oxid uhličitý, kyselina mléčná, močovina) do žilního a mízního systému.Odstranění dlouhodobé bolesti hlavy způsobené zkráceným šíjovým svalstvem.Třením je dosaženo urychleného vyprazdňování povrchových žil a lymfatických cest. Dosáhne se tak větší svalové výkonnosti a regeneraci svalů, vazů, kosti a chrupavky.Zvýšeným prokrvením dochází k rychlejšímu zotavení svalů po zátěži a také větší svalové výkonnosti a regeneraci svalů, vazů, kostí a chrupavky.Zlepší se výživa tkáně a odplavování metabolitů.Prevence proti předčasnému stárnutí pokožky a ukládání tuků v podkoží.Podporuje odstraňování zrohovatělé kůže.Pozitivně působí na psychiku - vzruchy přenesené nervovou soustavou do mozku, mají celkově zklidňující a relaxační účinek.

Masáž plosek nohou

Odstraní bolest na ploskách noh. (např. při plochonoží)
Uvolňuje unavené a zkrácené svaly, které způsobují bolest.
Zlepší prokrvení, výživu a odstraňování metabolitu ze svalů a tkání.
Dává pocit lehkosti.
Podporuje odstraňování zrohovatělé kůže.
Stimulace tepací technikou zlepšuje citlivost plosky.