IONO-CARE kyslíkové osvěžení

Krásná, zdravá a chytřejší
Při inhalaci ionizovaného kyslíku pomocí přístroje IONO - CARE, se vzduch vyčistí, zbaví virů, bakterií a zároveň se aktivuje - energizuje tak, aby mohl pronikat přímo do buněk. Intenzivně se okysličí krev, tkáně, aktivuje se látková výměna,.obnovuje a povzbuzuje se činnost buněk, regeneruje se celý organismus. Ionizovaný kyslík nám dodává potřebnou energii, podporuje tělesnou i duševní aktivitu, zvyšuje výkonnost a koncentraci. Rozhodující je pro organismus je energetická kvalita kyslíku, ne jeho koncentrace.
Stav naší kůže i celého organismu je z 80% ovlivněn působením vnějších faktorů. Smog, vzduch v uzavřených místnostech apod.To všechno negativně ovlivňuje látkovou výměnu v kůži i v celém organismu. Kůže je tenká ,suchá, ztrácí napětí, pevnost a pružnost.Tvoří se vrásky v obličeji, na ostatních částech těla povolují tkáně, vzniká povolená pokožka a celulitida. Chybí nám to nejdůležitější, energie. Tato energie je pro nás síla aktivního, ionizovaného kyslíku.
Ve vzduchu je 21% kyslíku. Z toho využijeme asi 25% v čistím prostředí.Kyslík ze vzduchu se v tkáních pomocí enzymů energizuje .Jen takto aktivní,elektricky nabitý a ionizovaný kyslík mohou buňky využít jako energii pro všechny své biochemické pochody. Vzhledem k tomu, že 90% času trávíme v uzavřených prostorech, kde kyslík ztrácí svoji hodnotu, tělo ho pak už nemůže dostatečně využít.Organismus proto často trpí nedostatkem kyslíku.
Nedostatek kyslíku, jako nová civilizační nemoc.
Příznaky:Předčasně zestárlá, povadlá, zažloutlá pokožka. Únava, nervozita, bolesti hlavy, nohou, poruchy spánku..Deprese, poruchy metabolismu, snížená imunita, náchylnost k virovým onemocněním, hlavně chřipkám..Zapomínání.
Důvody:nedostatek pohybu, mělké dýchání, kouření, uzavřené místnosti, přejídání, je prokázáno, že nadměrnou spotřebu kyslíku máme při stresu.
Jaké výsledky můžeme od kyslíkové terapie očekávat.
Posílení obranyschopnosti organismu proti infekcím, cévním a nádorovým onemocněním. Obrana proti migrénám, stresům, a přepracovanosti.
Má blahodárné účinky na cévy v mozku a končetinách. Příznivě ovlivňuje organismus při vysokém krevním tlaku, cukrovce, bércových vředech, srdeční arytmii, angíně pektoris, po infarktu, po chemoterapii a ozařování i dalších onemocněních.Posílení před a po operaci, při regeneraci organismu, oddálení projevů stárnutí.
DOPORUČUJEME minimálně 10 hodin kyslíkové terapie.Nelze předávkovat.
AROMARERAPIE :Inhalace různých druhů silic napomáhá odstraňovat některé problémy.
Např.citron,levandule – akné, regenerace pomeranč- celulita
Doporučujeme používat v kombinaci se všemi druhy námi nabízených ošetření, vzájemně se svými účinky podporují a doplňují..Kyslík můžeme inhalovat souběžně při jiném ošetření.
Cena za ošetření 30 minut 220,-Kč, 60 min. 360,- Kč

Proč právě ozon, a ne kyslík?
Kyslíku je všude dost a nejsou s ním žádné problémy. Zásadní rozdíl v působení ozonu vychází z jeho chemické podstaty. Je to nestabilní molekula o třech atomech kyslíku, tedy vlastně kyslíkový radikál. Může se tedy velice radikálně chovat a vázat se na ostatní volné radikály v těle, především na vodíkové (H+), které tělu způsobují nenapravitelné škody, jež lze souhrnně nazvat procesem stárnutí. Ozonová terapie se tím řadí mezi nejúčinnější revitalizační, takzvané anti-aging procedury.
Jak působí ozon na lidské tělo?
Razantně se váže na červené krevní barvivo (hemoglobin) a zlepšuje přenos kyslíku, průtok krve, snižuje poruchy prokrvení a zabraňuje novým. Rozmnožuje nabídku kyslíku pro tkáně a zároveň vede k jeho zvýšenému příjmu. Léčí tedy všechny vnitřní i zevní poruchy prokrvení mozkem počínaje přes srdeční ischemické a atero-sklerotické změny až po poruchy prokrvení horních a dolních končetin. Zajímavé je viditelné zlepšení kvality pokožky a podkoží, díky kterému postupně mizí celulitida. Existuje ještě mnoho dalších pozitivních efektů, kterými ozon ovlivňuje zdraví a kvalitu života. Například podstatně pomáhá játrům při odstraňování škodlivin a současně usmrcuje mnoho druhů škodlivých bakterií, plísní a virů a zabraňuje jejich opětovnému tvoření. Hodí se proto k léčbě veškerých poškození jater viry či alkoholem, k léčbě ostatních virových chorob, únavového syndromu a stavů snížené imunity, alergických onemocnění astmatu, revmatických onemocnění, dny. Výčet by mohl být ještě dlouhý. I zcela zdravému jedinci aplikace ozonu přináší prospěch v podobě rychlé regenerace po vyčerpávající fyzické i psychické práci a nabytí energií před sportovním výkonem. Chtěli bychom upozornit na skutečnost, že ozonová terapie je u nás v plenkách, zatímco v sousedních německy mluvících státech je populární, několik desítek let používanou metodou, všeobecně respektovanou, přinášející prospěch jak jejím uživatelům, tak i státní pokladně. V současné době existují u nás dvě pracoviště, která ve své praxi úspěšně používají kyslíko-ozonovou terapii.
MUDr.OldřichČapek