Kondiční Orgánový Skener

Možnost zjištění podrobného funkčního stavu organismu přístojem K.O.S. (kondiční orgánový skener)
• nedostatek stopových prvků a vitamínů, aminokyselin, koenzymů
• stav opěrné soustavy, očí, mozku, gastrointestinální funkce, funkce jater, žlučníku, slinivky, ledvin, plic, gynekologie, menstruační cyklus, kůže, endokrinní systém, imunitní systém,
• revmatické choroby, minerální hustota kostí, index růstu kostí
• krevní cukry a tuky
• základní fyzický stav
• toxiny, těžké kovy, alergeny
• obezita, přehled složení těla (svaly, voda, tuky..)

Kondiční Orgánový Skener K.O.S.
K.O.S. (kondiční orgánový skener) je přístrojem vyvinutým na základě nejnovějších a vpravdě přelomových vědeckých objevů v oblasti bioenergií a biomagnetismu.
Kondiční Orgánový Skener je zkonstruovám tak, aby při použití možností nejmodernější elektroniky dokázal snímat slabé magnetické pole, které vytváří lidský organismus, provést jeho analýzu až na úroveň magnetického vyzařování a vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk.
Jeho přehledný a obsáhlý výstup upozorňuje na zjištěné abnormality a ukazuje kde je možno hledat příčiny a to ještě před propuknutím klinických projevů způsobených jakoukoliv nerovnováhou v testovaném organismu. To umožňuje včas zareagovat a drobnými úpravami životního stylu zabránit vzniku obtíží a přiblížit se celkové harmonii organismu.
Vlastní skenování netrvá déle než minutu! Již za takto krátký čas získáte komplexní přehled o Vaší tělesné kondici!
Výstupem sledování zpracovaným pomocí originálního software je přes třicet obsáhlých reportů roztříděných po jednotlivých logicky spolu souvisejících skupinách testovaných ukazatelů opatřených vysvětlením a komentáři, jež je možno prohlédnout na obrazovce počítače.

Kondiční orgánový skener (K.O.S.) je moderní přístroj, který je výsledkem spolupráce více vědeckých oborů. Vychází z důkladného vědeckého výzkumu, který shrnuje významné poznatky týkající se osobní kondice se širokým spektrem využití. Je založen na kvantové medicíně a počítačové analýze slabého buněčného magnetického pole, které se měří pomocí vysoce účinného zařízení.
Kondiční orgánový skener detekuje aktuální zdravotní stav organismu. Pomocí něho je možné odhalit zdravotní problém a upozornit na abnormální stav, tedy zatím se neprojevující i ve vážné onemocnění nebo ohrožení. Podle výsledků je možné navrhnout i optimální doporučení pro harmonizaci stavu těla.
S kondičním orgánovým skenerem lze měřit více systémů těla, např.
• Srdeční a cévní systém
zažívací systém, funkci jater, žlučníku
Měříme:
- stav kardiovaskulárního a cerebrovaskulárního systému (srdce a cév, prokrvení mozku),
- stav zažívacího traktu,
- stav pohybového aparátu,
- stav jednotlivých orgánů v těle (jater, žlučníku, slinivky, ledvin, plic, kůže,...),
- imunitní systém,
- gynekologie, menstruační cyklus,
- revmatické choroby, minerální hustota kostí,
- toxické zatížení, těžké kovy a alergeny,
- překyselení organismu,
- cholesterol, tlak, krevní cukr,
- nedostatek vitamínů, stopových prvků, aminokyselin,
- obezita, přehled složení těla (svaly, voda, tuky).

• a dalších asi 25 systémů
Celkem více jak 30 tělových okruhů. Testování pomocí K.O.S. trvá asi 1 minutu. Klient sedí v klidu a v ruce drží senzor. Po vyhodnocení je dáno klientovi doporučení k harmonizaci organismu a prostředí.

Jak Kondiční Orgánový Skener funguje?
Jednoduché vysvětlení fungování přístroje K.O.S by bylo možné pomocí přirovnání k poslechu rozhlasového přiímače. V prostředí okolo nás je možno zachytit mnoho frekvencí různých vln, ale chcete-li poslouchat konkrétní program, musíte přesně naladit frekvenci té Vámi žádané stanice. Pokud správně naladíte přesnou frekvenci, rádio začne rezonovat a vy máte možnost poslouchat co naladěná stanice právě vysílá jestli zábavný program, koncert, dramatickou rozhlasovou hru anebo reportáž ze sportu.
Na podobném principu přijímání konkrétních frekvencí elekromagnetického pole je založeno i fungování Kondičního orgánového skeneru, snad jen s tím rozdílem že ten je konstruován ne tak, aby přijímal jen program jedné konkrétní stanice, ale aby postupně přeladil celé pásmo a zjistil, co jednotlivé tkáně, orgány a dokonce i jednotlivé buňky „vysílají za program“, aby následně vyhodnotil, kde je běžný zábavný program a kde se třeba naopak schyluje k dramatu, ve kterém půjde o zdraví.
Občas lidé nevěří, že Kondiční orgánový skener je vůbec schopen přijímat tak slabé vlnění a dokonce z různých tkání a orgánů lidského těla. Vždyť je tak malý a je vybaven jen jednoduchým čidlem, které zkoumaná osoba drží v ruce. Zde je pro vysvětlení opět možné použít analogii s rozhlasovým přijímačem. Je to totiž podobné jako, kdyby někdo chtěl tvrdit, že není možné slyšet program přenášený rádiovými vlnami vysílačů z různých směrů mnohdy vzdálených desítky kilometrů. No vidíte a je to možné! Rozhlasový přijímač je přitom tak malý, že se schová do mobilu, či sluchátka do uší a nepotřebuje k tomu žádnou velikou anténu. A tomu už se dneska nikdo nepodiví.
Proč se tedy divit tomu, že každému stavu orgánů a buněk těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření, které můžeme přijímat a pomocí počítačového programu mu porozumět. Aktuální stav těla tak můžeme poznat právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření. Jeho změny signalizují změny na úrovni makromolekulární, následně buněčné a ve finále toto vede k ovlivnění orgánů a tím i celého organismu. Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním zdravím či stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy. Takové kolísání elektromagnetické energie je sice velmi malé, ale je měřitelné. Kondiční a orgánový skener je přístrojem, který to dokáže, ale umí ještě mnohem víc! Vytvoří protokoly o měření jejichž součástí jsou i doporučení pro zlepšení stavu u hodnot, jež nebyly úplně ideální.
K.O.S. (kondiční orgánový skener)
je přístrojem vyvinutým na základě nejnovějších vědeckých objevů v oblasti
bioenergií a biomagnetismu.
Je zkonstruovám tak, aby při použití možností nejmodernější elektroniky dokázal snímat slabé
magnetické pole, které vytváří lidský organismus, provést jeho analýzu až na úroveň
magnetického vyzařování a vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk.
Jeho přehledný a obsáhlý výstup upozorňuje na zjištěné abnormality a ukazuje kde je možno
hledat příčiny a to ještě před propuknutím klinických projevů způsobených jakoukoliv
nerovnováhou v testovaném organismu. To umožňuje včas zareagovat a drobnými úpravami
životního stylu zabránit vzniku obtíží a přiblížit se celkové harmonii organismu.
Vlastní skenování netrvá déle než minutu! Již za takto krátký čas získáte komplexní přehled o
Vaší tělesné kondici!