Tradiční čínská medicína

Čínská medicína používá několik terapeutických metod. Jejich výběr se řídí povahou onemocnění, typem pacienta a jeho ochotou spolupodílet se na léčebném procesu. Ačkoliv je nejznámější akupunktura (tedy u nás nejznámější), nejrozšířenější je fytoterapie. K dalším metodám patří masáže, cvičení, akupresura a dietetika.

Fytoterapie - je nejužívanější a nejrozšířenější metodou. Využívají se v Číně rostoucí byliny, doplněné o minerálie a ojediněle i živočišní produkty. Nevyužívají se naše léčivky. Ne, že by nebyly rovněž zdraví prospěšné, ale proto, že jak již bylo uvedeno výše, čínská medicína je svázaná staletou empirií a postupy. Nedá se tedy říct - když je pampeliška hořká, můžeme ji použít místo jiné hořké čínské byliny. Fytoterapie je metoda, která léčí materií - tedy něčím, co je obsaženo v bylinách a vařením se z nich vyloučí, složitým způsobem to spolu zreaguje, aby to potom působilo na metabolizmus a jiné pochody lidského organizmu. V tom spočívá důvod ulpívání na dodržování starých osvědčených předpisů. Po určité době podávání se organizmus začne vracen do své ztracené normy. Zpočátku právě díky pomoci bylin, které jej k tomu nutí. Postupem času se však dávka bylin pozvolna snižuje a hlídá se, aby se udržela "laťka" zlepšeného zdraví. Aź se jednoho dne byliny vysadí úplně, přičemž však člověk zůstává nadále zdráv. Nejde tedy o celoživotní substituci, ale o výuku organizmu. od tohoto scénáře jsou možné odchylky - někdy, zvláště u akutních, kratší dobu trvajících případů, se bylinky mohou po zlepšení zdraví vysadit skokem. A také obráceně - u závažných či velmi chronických metod, již "síla bylin" již nestačí na změnu, pouze na podporu a směsi se podávají dlouhodobě.

Bylinné směsi dostává klient na předepsaný počet dnů, do následující kontroly. Při ní se směs dále upravuje podle aktuálních potřeb nebo se snižuje dávka v závěrečných fázích terapie.

Čínské bylinné směsi mohou mít několik podob:

Odvar (tang): Původní metoda podávání bylin, nejúčinnější ale taky chuťově nejméně vábná. Řídí se Konfuciovým "dobrý lék chutná hořce, dobrá rada drásá uši".

Práškový extrakt (san): Koncentrovaný výtažek v suché podobě, určený k rozpuštění ve vodě. Méně účinnější ale chutnější. Často podávaný u dětí či pro doléčení.

Lisované pilulky (wan): Lisované tradiční směsi do malých kuliček. Chuťově naprosto bezproblémové, účinností opět nižší než u vařených bylin. Rovněž vhodné pro doléčení či u méně problémových stavů.

Další doplňkové produkty - sirupy, náplasti, masti, čípky.

.

Akupunktura

Založená na ovlivňování speciálních míst na povrchu těla napichováním jehel. Patří k ní další přidružené metody, z nichž využíváme ovlivňování bodů tlakem při akupresuře a masážích nebo teplem, při takzvaném moxování (nahřívání bodů dutinkami, naplněnými pelyňkem). Při respektování pravidel, týkající se hygieny provedení, hloubky napichování, podání řádného vysvětlení o metodě atd., se jedná o naprosto bezpečnou metodu, nezatíženou vedlejšími vlivy. Využívá se často u bolestivých stavů, je však prospěšná i u mnoha dalších onemocnění. V posledních desetiletích probíhá intenzivní výzkum, což dokumentuje například materiál vydaný Světovou Zdravotnickou Organizací (čtení spíše pro praktiky - dokument má 81 stran).

Na akupunkturu si klient dochází jednou až dvakrát týdně, při udržovacím tempu méně často. Samozřejmostí je používání jehel na jedno použití.

Tuina masáže

Využívá se hlavně pro potřeby celkového ovlivnění pohybového aparátu - svalů, šlach, kloubů. Oproti akupunktuře působí plošně a více dynamicky. S předešlými metodami se velmi často kombinuje. Tuina masáže se liší od "běžných" masáží zejména prací se systémem drah a akupunkturních bodů. To znamená, že kromě řádného rozmasírování využívá i reflexního působení specielně vybraných bodů na celkový stav harmonizace a uvolnění. masáže se provádí jednou či dvakrát týdně, pokud se jedná o akutnější stav (náhlá ztuhlost krční či hrudní páteře, bolesti zad, povšechné bolesti těla, bolesti hlavy apod.), tak i častěji. Masáže se provádí přes textilii vleže či vsedě na speciálním masážním křesle.

Zdravotní cvičení Qigong

Cvičení je vhodné pro lidi s aktivním přístupem ke svému zdraví. Protože jej po naučení má každý doma a může provádět libovolně bez rizika předávkování se, představuje významný nástroj pro udržení zdraví a předcházení nemocem. Zejména je vhodné pro prevenci, tedy v případech, kdy se nerovnováha organizmu projevuje pouze na "energetické úrovni", tedy když máme problém, ale při vyšetřování přístroji a laboratorně nám naštěstí ještě nic neobjevili. Pokud však tento stav přetrvává, může se dostat do "orgánové úrovně", což vyvolá nějakou změnu - vznik vředu, zánětu, zvětšení apod. Každé cvičení Qigong (práce s vitální energií) je určeno pro celkovou harmonizaci a dále pro některou oblast organizmu. různá cvičení se kombinují do sestav, aby se tak zajistil celkový rozvoj a harmonie. Nástrojem, se kterým se zejména pracuje, je dýchání. Snažíme se o hluboké dýchání, nejčastěji se současnou vizualizací toku energie, která se vede do určitých částí těla, podle předem daného plánu. různých cvičení Qigong je na tisíce a lidí, kteří jej cvičí na miliony. U nás vyučujeme sestavu Osm kusů brokátu (Baduanjin) a cvičení Pěti elementů (Wuxing).

Akupresurní sestavy pro první pomoc

Akupresura je mladší sestrou akupunktury. Přes menší účinnost má jednu nespornou výhodu, lze jí použít takřka kdykoliv a kdekoliv. Je ceněna zejména pro svou nenáročnost, neškodnost a po zácviku snadnost provedení.

bolesti hlavy
bolesti a ztuhlost krční a horní hrudní páteře
bolestivou menstruaci a premenstruální problémy
Dietetika

Známý lékař a taoista Sun Simiao, jenž se dožil 101 let a do konce života aktivně léčil, řekl: "U svých pacientů nejdříve doporučuji změnu jídelníčku. Pokud to nestačí, volím další metody." V současnosti by změna jídelníčku asi nestačila, přeci jenom soudobé nemoci jsou složitější a faktorů, které je ovlivňují jsme vyvinuli mnohem více. Pořád ale platí, že jídelníček je jedním z velmi důležitých nástrojů, který se může stát jak dobrým sluhou, tak zlým pánem. Poznámky k jídelníčku jsou součástí každé konzultace, u některých diagnóz mají pouze okrajový význam, jindy jsou stěžejní. Dietetika se opírá o střídmost, různorodost a pravidelnost ve stravování. Navíc k těmto obecným pravidlům čínská dietetika razí zásadu "termodynamických" vlastností stravy, které musí korelovat se stavem pacienta a povahou jeho onemocnění.